Dự án
Tên dự án: Dự án Kingwood Khu vực: The Others Khách hàng: Kingwood Địa điểm: Vietnam
Tên dự án: Dự án Vietnam Trim Park Khu vực: The South Area Khách hàng: Konoike Địa điểm: Vietnam
Tên dự án: Dự án SEA Khu vực: The South Area Khách hàng: NOX Corporation Địa điểm: Vietnam
Tên dự án: Dự án Silver Oak Khu vực: The South Area Khách hàng: Frasers Property (Thailand) Địa điểm: Thailand
Tên dự án: Dự án INTERNATIONAL WIRING SYSTEM Khu vực: The Others Khách hàng: RIOFIL CORPORATION (JFE Japan) Địa điểm: Philippines
Tên dự án: Dự án SCG - UPPC Khu vực: The Others Khách hàng: SCG - UPPC Philippines Địa điểm: Philippines
Tên dự án: Dự án RK Steel Khu vực: The Others Khách hàng: RK Steel Địa điểm: Myanmar
Tên dự án: Dự án nhà máy Rental Khu vực: The Others Khách hàng: Rental Địa điểm: Myanmar
Tên dự án: Dự án TOA Chugoku Khu vực: The Others Khách hàng: TOA Paint Địa điểm: Myanmar