Dự án
Tên dự án: Dự án TOA Paint Khu vực: The Others Khách hàng: TOA Paint Địa điểm: Thilawa SEZ, Myanmar
Tên dự án: Dự án Denko Khu vực: The Others Khách hàng: Denko Địa điểm: Thilawa SEZ, Myanmar
Tên dự án: Dự án nhà máy Marvel Khu vực: The Others Khách hàng: Gain Lucky Địa điểm: Cambodia
Tên dự án: Dự án nhà máy nhiệt điện than Khu vực: The Others Khách hàng: Địa điểm: Thailand
Tên dự án: Dự án nhà mẫu Đông Á Land Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm: HCMC, Vietnam
Tên dự án: Dự án ICD Tân Cảng Sóng Thần Khu vực: The Others Khách hàng: ICD Tan Cang Song Than Địa điểm: Binh Duong, Vietnam
Tên dự án: Dự án Paiho Khu vực: The South Area Khách hàng: Paiho Địa điểm: Ho Chi Minh City, Vietnam
Tên dự án: Dự án AJU PHC - PILE PLANT Khu vực: The Others Khách hàng: AJU Myanmar Địa điểm: Thilawa SEZ, Yangon, Myanmar
Tên dự án: Dự án nhà máy Texhong Khu vực: The North Area Khách hàng: Texhong Địa điểm: Quang Ninh, Vietnam