Dự án
Tên dự án: NHÀ MÁY SẢN XUẤT GIÀY KING MAKER Khu vực: The Others Khách hàng: Địa điểm: P.P-Cambodia
Tên dự án: Nhà máy UPL Pesticide Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm: Amata IP - Dong Nai
Tên dự án: Nông trại bò sữa Vinamilk - Giai đoạn 1 Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm:
Tên dự án: DỰ ÁN SHARP MIND Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm:
Tên dự án: OJITEX BACNINH (VIỆT NAM) & OJITEX HARTA (CAMPUCHIA) Khu vực: The Others Khách hàng: Địa điểm:
Tên dự án: NHÀ KHO CFS - CẢNG ĐỒNG NAI Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm:
Tên dự án: DỰ ÁN NOKIA BẮC NINH Khu vực: The North Area Khách hàng: Địa điểm:
Tên dự án: NHÀ MÁY XAY XAY GẠO SOKKEO Khu vực: The Others Khách hàng: Địa điểm:
Tên dự án: DỰ ÁN SHARP MIND Khu vực: All Area Khách hàng: Địa điểm: Dai Dang IP- Binh Duong Province