Dự án
Tên dự án: Dự án nhà máy Lock & Lock Việt Nam Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm: My Xuan IP, Vung Tau
Tên dự án: Dự án LS Cable Khu vực: The North Area Khách hàng: Địa điểm: Nhon Trach IP
Tên dự án: Dự án nhà máy XP Power Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm: My Phuoc 3 IP-Binh Duong Province
Tên dự án: O&M Khu vực: The Others Khách hàng: Địa điểm: PPSEZ - Phnompenh - Cambodia
Tên dự án: Tuynel sihanouk Khu vực: The Others Khách hàng: Địa điểm: Cambodia
Tên dự án: Nhà máy Scavi Khu vực: The Center Area Khách hàng: Địa điểm: Hue City
Tên dự án: TCIE - Nissan plant Khu vực: The Center Area Khách hàng: Địa điểm: Da Nang
Tên dự án: Nhà kho DPM Khu vực: The Center Area Khách hàng: Địa điểm: Binh Dinh
Tên dự án: Nhà máy VKL Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm: VSIP2 - Binh Duong