Dự án
Tên dự án: Dự án Dat Hoa Plastic Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm: Binh Duong
Tên dự án: CS Wind Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm: Phu My - BRVT
Tên dự án: Vina Kraft Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm: My Phuoc - Binh Duong
Tên dự án: Tòa nhà Ready Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm: Trang Bang - Tay Ninh
Tên dự án: Nhà máy Ral international Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm: Long an
Tên dự án: Nhựa Duy Tân Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm: Binh Chanh - Ho Chi Minh City
Tên dự án: Nhà máy Gas Namilux Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm: tan binh-HCM City
Tên dự án: Nhà máy LS Cable Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm: Nhon Trach - Dong Nai
Tên dự án: Nhà máy thủy tinh Lock and Lock Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm: My Xuan A IP - BRVT