Dự án
Thông tin dự án

Dự án nhà máy Texhong

Khách hàng: Texhong Khu vực: The North Area Địa điểm: Quang Ninh, Vietnam Khu vực: 25.618 m2

1 2