Trụ sở chính: 148 Phan Xích Long, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

 • Cargill

 • Diện tích:
 • Chủ sở hữu:
 • Địa điểm: Vietnam
 • CJ vina

 • Diện tích:
 • Chủ sở hữu:
 • Địa điểm: Vietnam
 • SAF VIET

 • Diện tích:
 • Chủ sở hữu:
 • Địa điểm: Vietnam
 • Cargill Project

 • Diện tích: 30.000 sqm
 • Chủ sở hữu: Cargill
 • Địa điểm: Vietnam