Dự án
Thông tin dự án

Dự án kho gạo Primalis

Khách hàng: Primalis Khu vực: The Others Địa điểm: Phnom Penh, Cambodia Khu vực: 10,000 m2

1 2 3 4 5