Dự án
Thông tin dự án

Dự án nhà máy Masan

Khách hàng: Masan (Proconco) Khu vực: The Others Địa điểm: Binh Dinh, Vietnam Khu vực: 40.000 m2

1 2 3 4 5 6