BMB Steel Team Building 2018

Wednesday, 01-08-2018

Chương trình team building Hit and Run được tổ chức tại khu du lịch Bửu Long, Đồng Nai vào ngày 21 tháng 7 là dịp để BMB Steel có cơ hội xây dựng sự đoàn kết giữa các nhân viên với nhau. Hoạt động này mang lại sự hăng hái, nhiệt tình và sáng tạo cho nhân viên với nhiều hoạt động vui chơi ngoài trời để nâng cao kỹ năng xây dựng nhóm của nhân viên.

Các trò chơi tương tác cũng được tổ chức vào ngày đó nhằm nâng cao kỹ năng làm việc nhóm của nhân viên. Các nhân viên của BMB Steel đến từ các phòng ban khác nhau, cố gắng duy trì mối quan hệ thân thiện và thân mật với nhau, bằng cách đến với nhau như một gia đình lớn và tham gia nhiều hoạt động thể thao và giải trí với tinh thần xây dựng nhóm.

Đây là cơ hội tuyệt vời để nuôi dưỡng tính cách và phát triển kỹ năng tương tác cho nhân viên cũng như chia sẻ niềm vui của cuộc sống và tăng cường sự gắn kết cá nhân giữa các nhân viên. Vì vậy, đây chính là cách xây dựng tinh thần đồng đội hiệu quả và cải tiến năng suất để đáp ứng các mục tiêu trong tương lai.

 

BMB Steel

BMB Steel Team Building 2018
Đánh giá: 0/5. Tổng cộng: 0 phiếu