Dự án
Thông tin dự án

Dự án nhà kho Union

Khách hàng: Union Transport Import & Export Co., LTD Khu vực: The Others Địa điểm: Cambodia Khu vực: 20.000 sqm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10